Gia công sản xuất sữa:

Trách nhiệm và vai trò của Công Ty chuyên Gia Công Sản Xuất Sữa cho doanh nghiệp khác là gì? Trách nhiệm của Công ty Chuyên gia công sản xuất sữa sau đây được tạm gọi ngắn gọn là dịch vụ gia công sản xuất sữa cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Thực hiện đầy đủ các cam kết hợp đồng với đối cần gia công sản xuất sữa.

+ Tư vấn về quy trình sản xuất trong quá trình gia công sản xuất sữa cho đối tác.

+ Tư vấn về chất lượng của sản phẩm trong suốt quá trình gia công sản xuất sữa.

+ Nâng cao hệ thống quản lý chất lượng khi gia công sản xuất sữa cụ thể là tiêu chuẩn GMP. Tiêu chuẩn quy trình sản xuất sữa bột ISO 22000:2018….đặc biệt là quản lý yếu tố và tác nhân đầu vào trong dây chuyên gia công sản xuất sữa (nguyên liệu, qui trình, công nghệ, con người…). Loại bỏ các yếu tố bất lợi ở đầu ra trong quá trình gia công sản xuất sữa (bảo quản, vận chuyển, data về sản phẩm cạnh tranh…).

Gia công sản xuất sữa: 

Trách nhiệm của doanh nghiệp, thương nhân khi sử dụng dịch vụ gia công sản xuất sữa theo các tiêu chí sau :

+ Cung cấp thông tin, nguyện vọng – ý tưởng – mong muốn cho đơn vị gia công sản xuất sữa .

+ Ký kết hợp đồng và thực thi theo hợp đồng đã được thống nhất giữa hai bên gia công sản xuất sữa và sử dụng dịch vụ gia công sản xuất sữa.

+ Cung cấp các phản hồi từ thị trường về chất lượng sản phẩm, tính cạnh tranh của sản phẩm. Nhằm hỗ trợ công ty cung cấp sử dụng dịch vụ gia công sản xuất sữa nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh… cũng như loại bỏ sự việc không phù hợp trong quá trình hợp tác.

+ Đưa ra kế hoạch sản xuất lô sản phẩm tiếp theo, hoặc thay đổi điều khoản trong hợp đồng gia công sản xuất sữa để phù hợp với tình hình và xu hướng chung, đảm bảo quyền lợi song phương, đảm bảo khả năng hợp tác và phát triển lâu dài.

Gia công sản xuất sữa: 

Các tiêu chí về đơn vị cung cấp dịch vụ gia công sản xuất sữa .

+ Văn hóa hợp tác: Có văn hóa trong hợp tác chi tiết, rõ ràng, và nhất quán.

+ Tiêu chuẩn nền tảng: Có các tiêu chuẩn đáp ứng được áp dụng là tiêu chuẩn GMP ( thực hành sản xuất tốt )  và tiêu chuẩn ISO 22 000 : 2005 (Tiêu chuẩn quốc tế mới về an toàn thực phẩm).

+ Hệ thống máy móc tự động , tính chính xác của máy móc cao.

+ Hệ thống phòng kiểm nghiệm đáp ứng được yêu cầu thực thi GMP và ISO 22000: 2018.

Bảo quản nguyên vật liệu do bên đặt gia công cung cấp:

+ Báo cho bên đặt gia công biết để đổi nguyên vật liệu khác, nếu nguyên vật liệu không bảo đảm chất lượng, từ chối thực hiện gia công, nếu việc sử dụng nguyên vật liệu có thể tạo ra sản phẩm nguy hại cho sức khỏe và xã hội; trường hợp không báo hoặc không từ chối thì phải chịu trách nhiệm về sản phẩm tạo ra.

+ Giao sản phẩm cho bên đặt gia công đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thoả thuận.

+ Giữ bí mật các thông tin về quy trình gia công và sản phẩm tạo ra.

+ Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, trừ trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng do nguyên vật liệu mà bên đặt gia công cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công.

+ Hoàn trả nguyên vật liệu còn lại cho bên đặt gia công sau khi hoàn thành hợp đồng.

Bên nhận gia công có các quyền sau đây:

+ Yêu cầu bên đặt gia công giao nguyên vật liệu đúng chất lượng, số lượng, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận;

+ Từ chối sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công, nếu thấy chỉ dẫn để có thể làm giảm chất lượng sản phẩm, nhưng phải báo ngay cho bên đặt gia công.